Najważniejsze zasady przy zatrudnianiu cudzoziemców w 2021 roku

Spadające bezrobocie i emigracja Polaków za granicę sprawia, że liczba rodaków szukających stałego zajęcia maleje. Z tego powodu coraz więcej firm decyduje się na zatrudnianie obcokrajowców.

Dużą część poszukiwanych pracowników stanowią obywatele Białorusi, Ukrainy i innych państw wschodniej Europy. Czytaj dalej, a dowiesz się, o czym pamiętać przy zatrudnianiu osób spoza Unii Europejskiej.

Zatrudnienie cudzoziemca – najważniejsze obowiązki pracodawcy

Chcąc podjąć pracę w Polsce, cudzoziemiec spoza UE musi posiadać uprawnienie do pobytu na terytorium naszego kraju oraz uprawnienie do podjęcia pracy. Po stronie pracodawcy pojawia się natomiast obowiązek złożenia oświadczenia do UP o powierzeniu wykonywania pracy osobie z zagranicy. 

Przepisy o zatrudnieniu obcokrajowców

Kwestię zatrudnienia cudzoziemców reguluje Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, akty wykonawcze do tej Ustawy oraz Ustawa o cudzoziemcach. 

Zatrudnienie cudzoziemca krok po kroku

Poniżej przedstawiamy najbardziej uproszczoną procedurę zatrudnienia obywatela innego państwa. Warto podkreślić, iż powyższe zasady nie odnoszą się do sytuacji, w której okres zatrudnienia przekroczy 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeszcze inaczej wygląda procedura w przypadku wykonywania przez pracownika prac sezonowych.

 • Złóż oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi do Powiatowego Urzędu Pracy. Do oświadczenia musisz dołączyć szereg dokumentów potwierdzających tożsamość pracownika i pracodawcy, informacje o oferowanej pracy, oświadczenie o niekaralności i dowód wniesienia opłaty. Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 
 • Urząd Pracy sprawdzi poprawność dokumentacji. Na ewentualne korekty masz 7 dni. Jeśli w tym czasie nie poprawisz lub nie uzupełnisz dokumentacji, sprawa pozostanie nierozpatrzona.
 • Urząd Pracy wpisze oświadczenie do Ewidencji.
 • Poinformuj Urząd Pracy o podjęciu pracy (najpóźniej w dniu faktycznego podjęcia pracy) lub niepodjęciu pracy (w terminie 7 dni od planowanej daty rozpoczęcia pracy) przez pracownika.
 • Podpisz umowę z cudzoziemcem na warunkach przedstawionych w oświadczeniu. Musisz ją przetłumaczyć na zrozumiały dla pracownika język.
 • Przekaż pracownikowi oryginał oświadczenia, dzięki któremu będzie mógł ubiegać się o wizę. 
 • Przestrzegaj wszystkich obowiązków wynikających z powierzenia pracy (m.in. zgłoszenie do ZUS) oraz innych obowiązków nałożonych przez ustawę (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytu cudzoziemca).

Zatrudnienie obcokrajowca spoza UE wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności. Zapraszamy do skorzystania z oferty Agencji Pracy PROEXWORK, która oferuje usługę leasingu pracowniczego. Decydując się na leasing pracowniczy, nie martwisz się o kwestie formalne związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemca. 

Zobacz także

8 mar

Cyrylica wpis na blogowy

С PROEXWORK вы можете быстро восполнить нехватку персонала в вашей компании. Нам доверяют десятки мелких и крупных предпринимателей, на которых у нас работает более 800 сотрудников. Это количество существующих клиентов, сотрудничество с решающими клиентами. С PROEXWORK вы можете быстро восполнить нехватку персонала в вашей компании. Нам доверяют десятки мелких и крупных предпринимателей, на которых у […]
21 lut

Przykładowy wpis na blogowy

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, gravida penatibus aptent at velit litora, himenaeos fusce aliquam nostra etiam per. Duis lacus dictum quis justo facilisis platea sagittis imperdiet, congue sem sociosqu posuere habitant gravida ullamcorper ligula, curabitur habitasse turpis vitae sollicitudin consequat diam. Ultrices condimentum praesent conubia torquent bibendum quisque, cras consequat diam vulputate […]

  Newsletter

  Otrzymuj najnowsze wiadomości w swojej skrzynce odbiorczej, subskrybując nasz biuletyn.