Leasing pracowniczy

Agencja Pracy Tymczasowej PROEXWORK specjalizuje się w leasingu pracowniczym, który jest jedną z najwygodniejszych form współpracy dla przedsiębiorców.

Usługa polega na wynajęciu pracownika, którego zatrudnia agencja. Podejmuje on pracę na rzecz innego pracodawcy, czyli na rzecz Twojej firmy. Leasing pracowników ze wschodu to coraz chętniej wybierana forma zatrudnienia. 

Leasing pracowniczy w 5 krokach

O1

Umawiamy się na spotkanie, na którym poznamy potrzeby Twojej firmy i trudności w obszarze zatrudnienia.

O2

Szukamy kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach, którzy są gotowi podjąć współpracę na ustalonych wspólnie zasadach.

O3

Zaproponujemy najkorzystniejszą formę współpracy. Dajemy Ci gwarancję legalności, działając na podstawie obowiązującego prawa. Legalizujemy pracę i pobyt osób z zagranicy.

O4

Przejmujemy Twoje obowiązki kadrowo-płacowe. Zajmujemy się wszelkimi formalnościami, czyli umowami, teczkami pracowniczymi, czy badaniami lekarskimi. Dzięki temu Twoja firma zostaje uwolniona od odpowiedzialności przed PIP, ZUS i US. Rozliczamy się na podstawie jednej faktury.

O5

W trakcie współpracy aktywnie reagujemy na nowe potrzeby w kwestii zatrudnienia.

Decydując się na leasing pracowniczy, Twoja firma podpisuje umowę z naszą agencją. W umowie zostaną określone wszelkie warunki zatrudnienia, w tym okres leasingu, liczba godzin do przepracowania, zakres obowiązków pracownika, liczba dni urlopu i wysokość wynagrodzenia. W umowie mogą znaleźć się inne zapisy uzgodnione przez wszystkie strony.

Jakie korzyści z leasingu pracowniczego uzyska Twoja firma?

Leasing pracowniczy zmniejsza koszty zatrudnienia i umożliwia szybkie uzupełnienie wakatów w firmie. Nie musisz podpisywać z pracownikiem żadnej umowy cywilnoprawnej, gdyż jest on cały czas zatrudniony przez agencję. Koszt leasingu pracowniczego możesz wliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

To agencja przejmuje na siebie wszelkie formalności związane z legalizacją pracy i pobytem pracownika. Pomagamy również w znalezieniu zakwaterowania oraz transportu do miejsca wykonywania pracy.

Co zapewniamy w ramach leasingu pracowniczego?

 • Wyszukanie i selekcję pracowników. 
 • Załatwienie formalności związanych z uzyskaniem pozwoleń na legalne zatrudnienie w Polsce. 
 • Obsługę administracyjno-prawną związaną z zatrudnieniem pracowników. 
 • Zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. 
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej.
 • Wypłatę wynagrodzeń.
 • Przygotowanie odpowiednich deklaracji i umów, ubezpieczeń społecznych itp.
 • Pokrycie kosztów miesięcznych zakwaterowania pracowników w Polsce. 
 • Zorganizowanie badań lekarskich i pokrycie ich kosztów.
 • Organizację przybycia pracownika do Polski oraz dojazdów do pracy, jeśli zachodzi taka potrzeba.
 • Organizację kwarantanny dla pracowników w związku z pandemią COVID-19.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci znaleźć najlepszych ludzi do Twojej firmy!

  Newsletter

  Otrzymuj najnowsze wiadomości w swojej skrzynce odbiorczej, subskrybując nasz biuletyn.